Opći uvjeti za uporabu

Dobro došli na web stranicu love2shop.hr-a. U svom radu love2shop.hr i njegovi partneri su ustremljeni da u cijelosti budu na usluzi svojih klijenata, kako bi im osigurali visokokvalitetnu robu i usluge u skladu sa najvišim mogućim svjetskim standardima. U slučaju bilo kakvih mogućih nastalih sporova ili nesporazuma između love2shop.hr i njegovih klijenata, love2shop.hr se angažira prvo potražiti izravno, uzajamno prihvatljivo razrješenje tih sporova i nesporazuma. U slučaju otkaza bilo koje od dviju strana prihvatiti slično uzajamno prihvatljivo rješenje, na snagu će stupiti slijedeća prava i obaveze dviju strana

OPĆI UVJETI

Kada posjećujete, razgledate ili koristite ovu stranicu, Vi izjavljujete da razumijete i prihvaćate u njoj spomenuta prava i obaveze kao pravni ekvivalent potpisanog između strana pismenog ugovora i prihvaćate te suglasni ste da ispunjavate uvjete iz tog ugovora. love2shop.hr zadržava pravo mijenjati te uvjete u bilo koje vrijeme i bilo kojim povodom i, ako Vi nastavljate koristiti ovu stranicu nakon slične promjene, to će se smatrati suglasnošću i prihvaćanjem promijenjenih uvjeta i sadržaja toga ugovora. Ujedno s tim općim uvjetima, u punoj mjeri važe sve imperativne norme Zakona o zaštiti korisnika (ZZK) i pod-zakonskih akata o njegovoj primjeni.

AUTENTIČNOST

Kako bi dobio najbolje moguće cijene za proizvode koje nudi u pravilu, podrazumijeva se da love2shop.hr NIJE zvanični predstavnik tvrtki i proizvođača tih proizvoda. Unatoč tome, sve robe i proizvodi koji se nude na ovoj stranici su NOVI i ORIGINALNI po podrijetlu, dostavljeni te garantirani od zvaničnih predstavnika odgovarajućih marki.

GARANCIJE

Sve robe za prodaju na stranici love2shop.hr su u skladu s europskim regulativama.

SIGURNOST

Osobna informacija koju dostavljate stranici love2shop.hr-a je zaštićena na najvišoj mogućoj tehnološkoj razini sigurnosti koja trenutno postoji. Ekipa love2shop.hr-a osigurava 24-satno održavanje, 7 dana u tjednu svoje sustavne opreme. love2shop.hr smatra svojom obavezom da neodložno primjenjuje svaku novu razradu koja bi pridonijela za dalje poboljšanje cjelokupnog sustava sigurnosti stranice.

love2shop.hr Vam garantira da će vaša osobna informacija, dostavljena u procesu kupovine, biti propisno zaštićena. Nikakvim povodom i pod nikakvim prijedlogom mi nećemo prodati ili ustupiti vašu osobno informaciju trećoj strani. Mi se obavezujemo koristiti tu informaciju samo u procesu ostvarivanja i ispunjenja Vaše narudžbe, kao i u slučajevima potrebne pomoći kod Vaših budućih narudžbi. Podrazumijeva se da neke od ovlaštenih trećih strana, koje učestvuju u plaćanjima, isporuci i drugim djelatnostima, povezanim s ispunjenjem Vaših narudžbi, imaju pristup dijelovima naše baze podataka koji su povezani s ispunjenjem njihovih obaveza.

Nedozvoljeno korištenje tuđih kreditnih kartica i prevare s kreditnim karticama su teška krivična dijela i po bugarskom zakonodavstvu. Ukoliko iskrsne sličan slučaj, mi ćemo pružiti punu suradnju i dostavit ćemo svu postojeću informaciju povezanu s njim, ukoliko nam ona bude zatražena od organa pravosuđa ili drugih službenih organa ovlaštenih da zatraže takvu informaciju ili suradnju.

AUTORSKA PRAVA

Osim ako nije izričito navedeno, cijeli sadržaj ove stranice, uključujući i tekst, grafike, fotografije i zaštićenih znakova su vlasništvo love2shop.hr-a, njegovih dobavljača ili proizvođača odgovarajućih roba i proizvoda te zaštićeni su od međunarodnih zakona o zaštiti autorskih prava.

ODUSTAJANJE OD PRAVA

Težnja love2shop.hr-a je da svojim klijentima dostavlja najnoviju robu i najaktualniju informaciju povezanu s tim. Cijela informacija povezana s robom i uslugama nuđenim na ovoj stranici se unaprijed usuglašava s proizvođačima i dobavljačima odgovarajućih roba i usluga i svakodnevno se kontrolira i neovisno, kako od strane njih, tako i od strane administratora stranice. Unatoč tome, informacija povezana s karakteristikama datih roba i usluga na ovoj stranici, može sadržati izvjesne netočnosti, pravopisne ili slovne greške, kao i zastarjele podatke. love2shop.hr si zadržava pravo da mijenja i zamjenjuje bilo koju informaciju, materijale, proizvode ili usluge opisane na ovoj stranici, u bilo koje vrijeme i bilo kojim povodom. love2shop.hr ne nosi odgovornost i neće uvažiti zahtjeve zasnovane na slovnim greškama ili greškama u cijeni dopuštenim na ovoj stranici. love2shop.hr si zadržava pravo da odbije narudžbe u bilo koje vrijeme, uključujući narudžbe koje sadrže netočne cijene ili neistinit opis proizvoda, narudžbe za koje love2shop.hr sumnja da narušavaju važeće zakone i narudžbe za koje love2shop.hr smatra da su na štetu njegovih, ili na štetu interesa njegovih partnera. love2shop.hr si zadržava pravo da ograničava isporuku broja proizvoda, ili broja narudžbi jednom licu koje su izvršene putem ove stranice.

ODGOVORNOSTI

Sva roba kupljena sa stranice love2shop.hr-a se šalje kurirskim službama s kojima love2shop.hr ima zaključene ugovore. Za svaki gubitak ili narušavanje cijelosti robe tijekom isporuke, odgovorna je jedino kurirska služba. Potpisivanjem priznanice za prijem robe, Vi potvrđujete da ste primili robu u obliku, količini i kvaliteti koji odgovaraju Vašoj narudžbi od love2shop.hr -a.

Internet trgovina love2shop.hr prodaje NOVE satove. Prodajemo sve satove (koji dozvoljavaju da se u njih postave baterija) – BEZ baterije. Provjeravamo mehanizme apsolutno svih satova prije slanja klijentu za probleme i defekte. Provjera se izvršava postavljanjem baterije u satove, ostavljajući mehanizme raditi nekoliko sati. Zbog provjere mehanizama satova, moguće je netko od klijenata dobiti sat s baterijom u njemu, ali ona NIJE NOVA i bila je probna. Baterija je potrošni dio uz naše proizvode o kome brigu o zamjeni vodi samo i jedino klijent. Internet trgovina love2shop.hr odgovara za podrijetlo i kvalitetu svojih satova kao NOVIH, ali ne i za periodičnu zamjenu potrošnih dijelova satova (BATERIJE, remen i dr.) O njima brigu vodi KLIJENT.

PRIJEDLOZI

love2shop.hr pozdravlja bilo kakve komentare u svezi s Vašim iskustvom prilikom razgledanja i kupovine s njegove stranice, kao i vaše prijedloge u svezi s poboljšanjem sadržaja, konstrukcije ili drugih elemenata stranice. Komentari svih vrsta, ideje i prijedlozi u svezi sa sadržajem, programiranjem ili bilo čime drugim, a što se odnosi na stranicu bit će smatrani vlasništvom love2shop.hr-a i love2shop.hr će imati pravo koristiti, distributirati, razvijati i prodavati takve ideje i prijedloge bez izričite suglasnosti njihovog autora – u bilo kom obliku, formi i tehnologiji, poznatoj sada ili u budućnosti i donosilac se odriče svih mogućih zahtjeva za prava nad tim idejama i prijedlozima, sada i u budućnosti.

ZAKONODAVSTVO

Ova stranica je kreirana i kontrolira se od strane tvrtke Zeolit bg d. o. o., registrirane po zakonima bugarskog zakonodavstva. Bugarsko zakonodavstvo će se primjenjivati na poštovanje tih prava i obaveza. Svi iskrsnuli sporovi iz djelovanja ovog ugovora i iz njega proisteklih prava i obaveza otpravljat će se i rješavati od bugarskog zakonodavstva i sve strane su izričito suglasne da prihvataju jurisdikciju tog zakonodavstva.

VRAĆANJE ILI PROMJENA

Korisnik ima pravo, ne dugujući obeštećenje ili penale i ne navodeći razlog, da daljinski odustane od zaključenog ugovora u roku od 14 radnih dana.

OTPORNOST NA VODU

Satovi koji su na našoj stranici označeni kao otporni na vodu su s 3ATM Water resistance!

Sat označen kao "3ATM Water resistance" ili WR 30M ili 3BAR može izdržati SAMO slučajno prskanje ili kratkotrajno uranjanje u vodu. Ovaj sat ne može izdržati uvjete kupanja, plivanja ili držanja sata pod tekućom vodom. Ovaj stupanj jednak je kao i stupanj označen s natpisom "water resistant". Osigurava zaštitu samo kod SLUČAJNOG NAVLAŽIVANJA a ne NAMJERNOG NAVLAŽIVANJA .

Ako je u Vaš sat dospjela voda, razlog tome je nepravilna eksploatacija i reklamacije tog tipa se neće smatrati osnovanima.

Upoznajte se sa stupnjevima otpornosti na vodu OVDJE.

BATERIJE

Internet trgovina www.love2shop.hr prodaje NOVE satove. Prodajemo sve satove (koji dozvoljavaju da se u njih postave baterija) – BEZ baterije. Provjeravamo mehanizme apsolutno svih satova prije slanja klijentu za probleme i defekte. Provjera se izvršava postavljanjem baterije u satove, ostavljajući mehanizme da rade nekoliko sati. Zbog provjere mehanizama satova, moguće je da neko od klijenata dobije sat sa baterijom u njemu, ali ona NIJE NOVA i bila je probna. Baterija je potrošni dio uz naše proizvode o kome brigu o zamjeni vodi samo i jedino klijent. Internet trgovina www.love2shop.hr odgovara za podrijetlo i kvalitetu svojih satova kao NOVIH, ali ne i za periodičnu zamjenu potrošnih dijelova satova (BATERIJE, remen i dr.) O njima brigu vodi KLIJENT.

OŠTEĆENJA I FABRIČKI DEFEKTI

Zeolit bg d. o. o. nudi proizvode tipa Modni dodaci, a budući takvima, uz njih se ne nudi garancijsko opsluživanje satnog mehanizma, drugih elektronskih i/ili mehaničkih elemenata ili bilo kog odvojivog/neodvojivog dijela proizvoda.

U slučajevima ustanovljenog fabričkog defekta prije 30. kalendarskog dana od datuma primitka, Zeolit bg d. o. o. se angažira izvršiti remont ili zamjeniti sat s dokazanim fabričkim defektima i pravilnom eksploatacijom pod slijedećim uvjetima:

a) Remont i/ili zamjena su mogući do 30 kalendarskih dana od dtuma primitka sata.

b) Za fabričke defekte se NE prihvaćaju slijedeći slučajevi, osim ako klijent nije obavijestio Zeolit bg d. o. o. u pismenoj formi elektronskom poštom na info@love2shop.hr ne kasnije od 48 sati, računato od dana i sata primitka.

 • Polomljeno, izgrebano, demontirano ili na bilo koji drugi način oštećeno staklo.
 • Oštećenja i narušavanja na kućištu i/ili remenu i/ili lanac.
 • Nepridržavanje uputa za otpornost na vodu i nazočnost vode, u bilo kom agregatnom stanju vode i/ili tragova od takve nazočnosti.
 • Potrošena baterija.
 • Nazočnost tragova mehaničke manipulacije ili bilo koje druge vrste intervencije.
 • Nazočnost tragova pokušaja klijenta da samostalno odstrani defekt.
 • Odstupanje od točnosti mjerenja jednako ili manje od 60 sekundi u okviru 24 sata.
 • Demontirani elementi, neovisno od njihove vrste i tipa.
 • Izvršenje snažnog pritiska ili bilo kojeg drugog tipa intervencije nasilnog karaktera na osovinu za podešavanje, dekorativne i pomoćne gumbe i/ili prstene i/ili druge pokretne segmente – dijelove cjelovitosti proizvoda.
 •      

  VRAĆANJE ILI ZAMJENA PROIZVODA

  Prema Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 (DSRs) klijent ima pravo vratiti primljenu robu u roku od 14 radnih dana, računajući od dana njenog primitka. U tom slučaju, klijent treba vratiti robu u sačuvanom originalnom pakiranju, nenarušene cijelosti proizvoda i bez vidljivih tragova korištenja. U slučaju neispunjenja tih uvjeta, Zeolit bg d. o. o. zadržava svoje pravo da ne primi vraćenu robu, odnosno da izvrši povraćaj vrijednosti kupljenih proizvoda od strane klijenta. Klijent je u obavezi obavijestiti Zeolit bg d. o. o. o svojoj želji vratiti robu/robe elektronskim pismom na e-mail: info@love2shop.hr i vratiti proizvode NERASPAKOVANE na niže navedenu adresu, s tim što troškovi dostave ostaju za račun klijenta.

  E-MAIL SAOPĆENJE O VRAĆANJU PROIZVODA TREBA SADRŽATI SLIJEDEĆU INFORMACIJU:

  • Opis, zašto želite vratiti proizvod
  • Fotografije koje pokazuju problem koji ste opisali
  • Ime, prezime i telefon za kontakt s čovjekom koji je napravio narudžbu
  • Datum primitka proizvoda
  • Opis, što želite da se napravi: zamjeniti proizvod ili da vam bude vraćena suma za proizvod
  • Račun kod banke (IBAN) klijenta za povraćaj cijene produkta/produkata
  • Očekivani datum prijema od klijenta poslanog proizvoda za vraćanje, kao i broj tovarnog lista po kome su poslati   

  ADRESA ZA VRAĆANJE PROIZVODA

  Zeolit bg LTD., General Gurko 10A floor 2, ap. 5, 6000 Stara Zagora, Bulgaria

  Kada se dati proizvod šalje obratno nama, molimo zapakirajte ga pažljivo kako bi se garantiralo da neće biti oštećen tijekom transporta. Molimo ne zaboravite poslati nazad račun s kase koji ste dobili. Ako proizvod nije dobro zapakiran i niste nam poslali račun s kase, mi zadržavamo pravo da Vam ne nadoknadimo plaćenu od vas sumu za proizvod.

  POSTUPAK NADOKNADE CIJENE VRAĆENOG PROIZVODA

  а) Nakon primitka proizvoda na gore navedenoj adresi za vraćanje i po pravilima za vraćanje, namještenik Zeolit bg d. o. o. provjerava proizvod/proizvode, za njihovu cjelovitost i nenarušen originalni komercijalni izgled, kao i da li nose tragove korištenja. U slučaju da ima povreda, Zeolit bg d. o. o. obavještava klijenta i zadržava svoje pravo ne vratiti uplaćenu sumu i vraća proizvode natrag na adresu sa koje su bili dostavljeni.

  b) Vraćanje od klijenta uplaćene cijene za vraćenu robu se izvršava u granicama od 1 do 30 radnih dana od primitka i nakon provjere vraćenog/vraćenih proizvoda. Suma ne uključuje od klijenta plaćenu taksu za plaćanje pouzećem i transport. Plaćanje se izvršava preko banke.

  c) Nakon izvršene uplate, Zeolit bg d. o. o. obavještava o tome klijenta elektronskim pismom na navedenu od klijenta elektronsku poštu prilažući uz to elektronsku kopiju dokumenta o uplati.

  d) Transportni rashodi za zamjenu ili vraćanje proizvoda su za račun klijenta.

  OŠTEĆENJA I FABRIČKI DEFEKTI

  Zeolit bg d. o. o. nudi proizvode tipa Modni dodaci , a budući takvima, uz njih se ne nudi garancijsko opsluživanje satnog mehanizma, drugih elektronskih i/ili mehaničkih elemenata ili bilo kog odvojivog/neodvojivog dijela proizvoda.

  U slučajevima ustanovljenog fabričkog defekta prije 30. kalendarskog dana od datuma primitka, Zeolit bg d. o. o. se angažira izvršiti remont ili zamjeniti sat s dokazanim fabričkim defektima i pravilnom eksploatacijom pod slijedećim uvjetima:

  a) Remont i/ili zamjena su mogući do 30 kalendarskih dana od datuma primitka sata.

  b) Za fabričke defekte se NE prihvaćaju slijedeći slučajevi, osim ako klijent nije obavijestio Zeolit bg d. o. o. u pismenoj formi elektronskom poštom na info@love2shop.hr ne kasnije od 48 sati, računato od dana i sata primitka.

  • Polomljeno, izgrebano, demontirano ili na bilo koji drugi način oštećeno staklo.
  • Oštećenja i narušavanja na kućištu i/ili remenu i/ili lanac.
  • Nepridržavanje uputa za otpornost na vodu i nazočnost vode, u bilo kom agregatnom stanju vode i/ili tragova od takve nazočnosti.
  • Potrošena baterija.
  • Nazočnost tragova mehaničke manipulacije ili bilo koje druge vrste intervencije.
  • Nazočnost tragova pokušaja klijenta da samostalno odstrani defekt.
  • Odstupanje od točnosti mjerenja jednako ili manje od 60 sekundi u okviru 24 sata.
  • Demontirani elementi, neovisno od njihove vrste i tipa.
  • Izvršenje snažnog pritiska ili bilo kojeg drugog tipa intervencije nasilnog karaktera na osovinu za podešavanje, dekorativne i pomoćne gumbe i/ili prstene i/ili druge pokretne segmente – dijelove cjelovitosti proizvoda.     

  CJELOVITA SUGLASNOST

  Ova prava i obaveze, zajedno sa samostalno prihvaćenim obavezama love2shop.hr -a za slanje, politike sigurnosti i drugim sličnim obavezama koje mi preuzimamo na ovoj stranici, sačinjavaju cjeloviti sporazum između Vas i love2shop.hr -a.

  Gore